top of page

EMB Test

Man Doing Blood Test

EMB Test

Door onze bloedvaten stroomt het bloed dagelijks 7000 keer rond met een waardevolle lading. Zuurstof, voedingsbestanddelen en afvalstoffen vervoert het vasculaire systeem van orgaan tot orgaan, van cel naar cel. Het bloed is niet alleen transportmiddel, maar ook temperatuurregelaar en middelpunt van ons afweersysteem. Bloedtesten in de reguliere zorg kunnen bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties aan het licht brengen. Uit het bloed kan echter meer informatie gehaald worden. Een geheel andere holistische benadering van een bloedonderzoek kan preklinische belastingen & energetische belastingen aantonen.

 

De Energetische Morfologische Bloedtest (EMB) is een testmethode waarbij er door middel van een vingerprik bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht. Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed. Ook wordt gecontroleerd op een aantal complementaire waardes. Deze testmethode geeft een uitslag waarbij de bloedwaarden van rode en witte bloedcellen maar ook trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven. Verder geeft de testmethode inzicht in optimale waardes qua vitamines en mineralen en eventuele absolute tekorten. De uitslag van de EMB test is een waardevolle basis voor mijn adviezen. Zo kan ik je gericht een plan van aanpak voor je maken en je helpen om weer in balans te komen.  

Welke verstoringen van het lichaam kunnen wij aantonen met deze test? 

 • Vrije radicaal belasting

 • Leverbelasting

 • Darmverstoring (gedifferentieerd naar mycotische & dysbiotische belasting)

 • Adrenale Status

 • pH balans

 • B12-status

 • Vitaminenpanel

 • Mineralenpanel

 • Spoorelementenpanel

 • Toxische belastng

 • Virale belasting

 • Bacteriële belasting

 • Geopatische stress

 • Pancreasinsufficiëntie 

Tevens worden de reguliere waardes gemeten en geanalyseerd: 

 • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)

 • Rode bloedcellen (erytrocyten)

 • Witte bloedcellen (leukocyten)

 • Hemoblobine (Hb)

 • Hematocriet (Ht)

 • Mean Corpuscular Volume (MCV)

 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC) 

EMB bloedtest: 197 euro  

 • Intake 30 minuten om de eventuele klachten in kaart te brengen

 • EMB test

 • Verslag met bevindingen en advies 

Couple Cooking

Ben je klaar om je zoektocht naar een gezond leven te beginnen?

bottom of page